logo

Merhaba,

Müşteri Destek Sitesine Hoş geldiniz!

ARZUM DESTEK WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

İşbu web sitesi, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“ARZUM” ya da “ŞİRKET”) ait olup, sizi bilgilendirmek ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini yönetmeniz için hazırlanmıştır. Lütfen web sitesine göz gezdiriniz fakat web sitesini kullanmanızın aşağıdaki Kullanım Koşullarına tâbi olduğunu lütfen unutmayınız. Web sitesini kullanmakla işbu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, web sitesi kullanımınızı durdurunuz.


1. WEB SİTESİ KULLANIM

Web sitesinin herhangi bir bölümüne robot veya örümcek gibi otomatik bir mekanizma veya proses kullanarak erişmeniz ya da onu kopyalamanız ve izlemeniz yasaktır. Web sitesinin bilgisayar korsanlığı veya benzeri başka yol ve araçlarla yetkisiz erişmeye teşebbüs dahi etmemelisiniz. Web sitesini yasadışı amaç veya amaçlarla, bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmanız da yasaktır.

Kullanıcı, web sitesinde yaptığı işlemleri ARZUM’a maddi ve web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, web sitesi kullanımının web sitesine zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcıların tamamı, web sitesini yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Web sitesi dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı web sitesinin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


2. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 Web sitesinin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

ARZUM, web sitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. ARZUM, bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez.3. DEĞİŞİKLİKLER

ARZUM olarak Kullanım Koşullarını zaman zaman değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul etmektesiniz. Güncel Kullanım Koşullarını öğrenebilmek ve takip edebilmek için web sitesini ziyaret ettiğiniz her seferinde bu bölüme de bakınız. ARZUM işbu web sitesinde bulunan tür hizmet, ürün ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Web sitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 "ARZUM" markası, logosu ve web sitesini genel görünümü, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ARZUM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, ARZUM’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ARZUM’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz.5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 Kullanıcılardan elde edilen kişisel verileri 6698 sayılı KVKK ve ilgi mevzuata uygun olarak işlemektedir. ARZUM, kişisel bilgilerden herhangi birini ARZUM’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamaycaktır. Konuya ilişkin detaylara şirketin genel olarak uyguladığı gizlilik politikasını içeren "Gizlilik İlkeleri’’ üzerinden ulaşılabilinir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili konudaki haklarını İnternet Sitemiz www.arzum.com.tr üzerinden Başvuru Formu’nu doldurarak kullanabilecektir.6.BÖLÜNEBİLİRLİK

 Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecek ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.7.UYGULANCAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 İşbu Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

İşbu Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde Türk Hukuku uygulanacak, doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'i yetkili olacaktır.8.YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "ARZUM Destek Web Sitesi Kullanım Koşulları", ARZUM tarafından web sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, bu hükümleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ARZUM, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler ve değişiklik tarihi belirtilerek web sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Arzum Destek sitesinden almış olduğunuz hizmeti yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?
En düşük 0 en yüksek 10 olacak şekilde işaretleyebilirsiniz.
Hizmetimizi geliştirmek için görüşlerinizi önemsiyoruz.Yalnızca 10 saniyenizi ayırarak destek sitesinden almış olduğunuz hizmeti değerlendirebilirsiniz.
* NPS anketimiz 6 ay boyunca size tekrar gösterilmeyecektir.